نحوه انتقال کروناویروس

نحوه انتقال کروناویروس

آخرین بروزرسانی: 1398/12/12 دسته بندی: کرونا چیست

بیماری کرونا چگونه گسترش می یابد؟


اطلاعات موجود در مورد گسترش ویروسی که موجب بیماری کرونا ویروس 2019 (COVID-19) می شود، به طور عمده بر اساس کروناویروس های مشابه که تا کنون شناخته شده اند، بنا گذاشته شده است.
 

گسترش فرد به فرد

فرض بر این است که این ویروس اساسا از راه گسترش فرد به فرد منتقل می شود:

  • بین افرادی که در تماس نزدیک با یکدیگر هستند (در فاصله ای کمتر از حدود 6 فوت یا 2 متر)
  • از طریق قطرات ریز تنفسی زمانی که یک فرد مبتلا عطسه یا سرفه می کند. این ریز قطرات می توانند وارد دهان یا بینی افراد نزدیک شوند و یا احتمال دارد به دورن ریه ها نیز استنشاق شوند.

گسترش از طریق تماس با سطوح و اشیای آلوده

احتمال این وجود دارد که که افراد از طریق تماس با سطوح و اشیایی که ویروس را روی خود دارند و سپس دست زدن به دهان، بینی و احتمالا چشم های خود، مبتلا به کرونا شوند. اما این راه انتقال، راه اصلی گسترش بیماری نیست.

گسترش بیماری چه زمانی رخ می دهد؟

فرض بر این است که بیشترین سرایت زمانی اتفاق می افتد که افراد بیشترین علامت را دارند (بیمارترین حالت).
بعضا گسترش ممکن است قبل از این که فرد علامت دار شود رخ دهد. گزارشاتی مبنی بر انتقال در این حالت وجود دارد، اما انتقال در این حالت راه اصلی گسترش بیماری نیست.

گسترش ویروس چقدر کارآمد است؟

میزان آسانی انتقال ویروس از شخصی به شخص دیگر متفاوت است. بعضی ویروس ها بسیار مسری اند (مانند سرخک)، در حالی که سایر ویروس ها کمتر مسری اند. عامل دیگری که تاثیر گذار است گسترش ویروس در رده های مختلف جمعیت است (در صورت گسترشدنباله دار ویروس). به نظر می رسد ویروس عامل بیماری کرونا به آسانی و مداوم در استان Hubei و سایر قسمت های چین  و نیز سایر شهرها و کشورهای آلوده گسترش می یابد.