فراخوان معرفی بهترین های پژوهش حوزه کووید-۱۹

 | تاریخ ارسال: 1400/3/17 | 

فراخوان معرفی بهترین های پژوهش حوزه کووید-۱۹


 
مقدمه و اهمیت موضوع

بدون شک انجام تحقیقات علمی و بزرگ بدون وجود یک تیم قدرتمند تحقیقاتی با ظرفیت های مختلف امکان پذیر نمی باشد.  همکارهای بین گروهی کمک خواهد نمود تا ایده های تحقیقاتی نوآورانه در پاسخ به سوالات و مشکلات جامعه شکل بگیرد که یکی از ضرورت های اصلی در ارتقا تحقیقات نظام سلامت محسوب می شود. بر کسی پوشیده نیست که شرط اول همکاری های بین گروهی معرفی توانمندی ها، مهارت ها و زیرساخت ها به صورت مناسب و صحیح می باشد.

پاندمی کووید-۱۹ سبب شد توانمندی ها، مهارت ها و زیرساخت های تحقیقاتی زیادی در دانشگاه علوم پزشکی مختلف در سطح کشور فرصت های سرآمدی زیاد  و مرجعیت را رقم بزنند، اما به گونه ای شایسته تا کنون معرفی نشده اند. معرفی این سرآمد ها و کسب مرجعیت ها در حوزه های مختلف پژوهش کمک خواهد کرد تا علاوه بر ایجاد رغبت و تشویق فعالان در حوزه پژوهش های سلامت بتوان امیدوار بود که روحیه همکاری در این حوزه افزایش یابد و علاوه براین کمک شود تا محققین کشور تلاش نمایند در مسیر اولویت ها حرکت نمایند. بنابراین به نظر می رسد یکی از اهداف کمیته ساماندهی تحقیقات ارائه راهکارهایی مناسب برای  شناسایی فرصت ها و سرآمدی ها و مرجعیت ها در حوزه پژوهش می باشد.

با این هدف در برنامه حاضر سعی خواهد شد راهکارهای اجرایی شناسایی و معرفی  بهترین ها  و اثرگذارترین عملکرد علمی در حوزه پژوهش  تبیین گردد. امید است بتوان ضمن تقدیر مناسب از بهترین ها در این حوزه، بتوان از  تجارب علمی و پژوهشی در جاهای مختلف کشور در جهت ارتقای پژوهش استفاده نمود.
 

اهداف اصلی برنامه:

لازم به توضیح است برنامه حاضر در راستای برنامه دوم از محور اول سند کمیته ساماندهی تحقیقات می باشد. که چهار هدف اصلی آن به شرح ذیل خواهد داشت
هدف اول : معرفی  بهترین‌های پژوهش در حوزه تولید شواهد علمی  کووید-۱۹
 هدف دوم : معرفی بهترین های پژوهش در تحقیقات کاربردی مرتبط با کووید-۱۹
هدف سوم : معرفی بهترین های پژوهش در انجام فعالیت های خلاقانه در مدیریت تحقیقاتی در دوران پاندمی کووید-۱۹
هدف چهارم : معرفی بهترین های مراکز تحقیقاتی با تغییر کاربری مناسب در دوران پاندمی کووید -۱۹
با توجه به اهمیت دیده شدن  همه جنبه های حوزه تحقیقات و پژوهش در معرفی بهترین ها، سعی شده است فعالیت های این برنامه در چهار محور اصلی به شرح ذیل دسته بندی شود. 

محور اول: بهترین ها در تولید شواهد علمی مناسب و گردش صحیح آن (شامل سه بخش: تولید مقاله، کتاب و سایر موارد)
محور دوم:  بهترین ها در پژوهش های و تحقیقات کاربردی  (کاربرد در بالین، کاربرد سلامت عمومی و کاربرد در علوم پایه)
محور سوم: بهترین ها در فعالیت های خلاقانه یا نوآوری در مدیریت تحقیقات در دوران پاندمی کووید-۱۹
محور چهارم: بهترین های مراکز تحقیقاتی با تغییر کاربری مناسب و نوآوری ها در دوران پاندمی کووید-۱۹

توضیح مهم ۱ : در سه محور اول تمامی افراد حقوقی و حقیقی، مراکز تحقیقات، دانشکده ها، بیمارستان ها و سایر سازمان هایی که در حیطه تحقیقات مرتبط با سلامت فعالیت داشته اند امکان شرکت خواهند داشت اما محور چهارم ویژه مراکز تحقیقاتی خواهد بود که تغییر کاربری مناسب و درست برای کمک به کاهش مشکلات مربوط به پاندمی کووید-۱۹ در کشور شده اند می باشد.
توضیح مهم ۲: منظور از فعالیت خلاقانه در محور دوم، هر گونه فعالیتی در دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی که منجر به مدیریت مناسب اجرایی و کیفیت طرح های تحقیقاتی شده است می باشد.
توضیح مهم ۳: منظور از تغییر کاربری در محور سوم که ویژه مراکز تحقیقاتی می باشد، هر گونه فعالیتی و یا تغییر کاربری  در مراکز تحقیقاتی می باشد که منجر به تغییر و اثربخشی مثبت در کاهش حجم مشکلات مربوط به پاندمی کووید-۱۹ شده است.
توضیح مهم ۴: برای شرکت در فراخوان لازم است نویسنده مسئول طرح تحقیقاتی (مجری)، نویسنده مسئول مقاله یا بالاترین مسئول شرکت نماید. برای مثال برای محور چهارم اگر یک مرکز تحقیقاتی قصد شرکت دارد لازم است رئیس مرکز تحقیقات به عنوان مسئول شرکت نماید.


دانلود مراحل شرکت در فراخوان
دانلود پروتکل اجرایی برنامه های بهترین پژوهش

دانلود فرم ها به صورت یکجا

دفعات مشاهده: 1984 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار