مشارکت عمومی

این پرسشنامه حاوی 24 سوال است که در سه حیطه امور روزانه، امور بهداشتی شخصی و رفتار اجتماعی می باشد. با پاسخ گویی به این پرسشنامه ما می توانیم از روی رفتار و سبک زندگی شما میزان خطر ابتلای شما نسبت به میانگین جامعه را بسنجیم و شما را از این خطر آگاه کنیم.

تخمین شیوع کورونا

با مشارکت اداره سالمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

این پرسشنامه جهت تخمین شیوع بیماری کرونا طراحی شده و فقط حاوی ۳ تا ۵ سوال می باشد. شما می توانید با پاسخ گویی به این سوالات در تخمین شیوع بیماری کرونا در ایران به ما کمک کنید. شما میتوانید با ورود داده های درست محققان در حوزه کرونا را برای پیش بینی درست از شرایط شیوع بیماری و تهیه اطلاعات لازم جهت سیاستگذاری های درست را فراهم کنید. جهت اطمینان از صحت داده ها و امکان پیگیری تایید هویت شما از طریق شماره تلفن شماست. #کنار_هم_برای_شکست_کرونا