مشارکت عمومی

این پرسشنامه حاوی 24 سوال است که در سه حیطه امور روزانه، امور بهداشتی شخصی و رفتار اجتماعی می باشد. با پاسخ گویی به این پرسشنامه ما می توانیم از روی رفتار و سبک زندگی شما میزان خطر ابتلای شما نسبت به میانگین جامعه را بسنجیم و شما را از این خطر آگاه کنیم.

تخمین شیوع کورونا

با مشارکت اداره سالمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

این پرسشنامه جهت تخمین شیوع بیماری کرونا طراحی شده و فقط حاوی ۳ تا ۵ سوال می باشد. شما می توانید با پاسخ گویی به این سوالات در تخمین شیوع بیماری کرونا در ایران به ما کمک کنید. شما میتوانید با ورود داده های درست محققان در حوزه کرونا را برای پیش بینی درست از شرایط شیوع بیماری و تهیه اطلاعات لازم جهت سیاستگذاری های درست را فراهم کنید. جهت اطمینان از صحت داده ها و امکان پیگیری تایید هویت شما از طریق شماره تلفن شماست. #کنارهمبرایشکستکرونا

ارزیابی الگوی تغذیه ای خانوار در دوران شیوع بیماری کرونا COVID-19

با همکاری «دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت» و «انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذای کشور»

با توجه به اينكه بیماری کرونا ممکن است به لحاظ اقتصادي و معيشتي منجر به ايجاد تغییرات مهمی در الگوی غذایی شود، داشتن اطلاعات صحیح از این تغییرات به منظور اقدامات و مداخلات پیشگیرانه برای سیاست‌گذاران حوزه‌های تغذیه و بهداشت بی‌اندازه اهمیت دارد. 📌بدین منظور این پرسشنامه با همکاری «دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت» و «انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذای کشور» ، تدوین شده است. لازم به ذکر است از هرخانوار، یک نفر باید پرسشنامه را تکمیل کند. از شما تقاضا می شود با صرف حداکثر پنج دقیقه از وقت خود، با ارائه پاسخهای صادقانه، ما را در این امر یاری بفرمایید. از اینکه این لینک را با سایر عزیزانتان نیز به اشتراک می گذارید، سپاسگزاریم.